FANDOM


Alex Hopkins
Torchwood Leader, Alex Hopkins
Rhywogaeth: Bod dynol
Lle tarddiad: Y Ddaear
Gwelwyd yn gyntaf: Fragments
Ymddangosiadau: SAIN: In the Shadows, Red Skies
Actor: Julian Lewis Jones
Yr arweinydd o Torchwood Tri ym 1999 oedd Alex Hopkins. Lladdodd y tîm i gyd ac eithrio Jack Harkness.

Ar Nos Galan 1999, ymgynnullodd fo y tîm, ac eithrio Jack, yn y Hwb a lladdodd nhw. Daeth Jack yn annisgwyl a gwiliodd pan daniodd Alex ei hun. Daeth Jack yr arweinydd newydd. Yn ôl Alex, gwelodd fo'r dyfodol - tîm heb ei baratoi yn wynebu'r peryglon y 21ain ganrif. Cyn ei farwolaeth, siaradodd Hopkins am storm sydd yr hil dynol methu wynebu. (TV: Fragments) Dywedodd fo'r un peth wrth Yvonne Hartman hefyd yn ystod Nos Galan 1999. Gallodd Hartman yn clywed y marwolaethau'r aeloadau'r tîm. (SAIN: One Rule)

Dan y polisi Torchwood, byddai ei feddiannau personol yn storio mewn stordy. (TV: They Keep Killing Suzie)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Wici ar hap