FANDOM


Bwyd oedd yr enw defnyddiedig gyda i bethau fwytadwy. Bwytwyd trwy'r bydysawd cyfan, gan rhywogaethau ac hiliau aliwn wahanol. "Vittles" oedd enw llafar am fwyd. (TV: Horror of Fang Rock)

Ar y blaned Ddaear, roedd amrywiaeth mawr o fwyd ar gael, tebyg i slogdion, (TV: School Reunion) stêc, (TV: Sky) ffrwyth, (TV: "The Firemaker") twrci (TV: The Time of the Doctor) a llawer mwy.

Roedd gan hollysyddion a bwytawyr cig ddannedd penodol. Defnyddiwyd dannedd lygaid am rwygo trwy'r cig. Defnyddiwyd dannedd blaen am dorri y cig yn ddarnau. Defnyddiwyd dannedd malu am falu'r bwyd, a'r cyn-ddannedd malu am gnoi. Roedd gan y Judoon pob fath o ddant. (WC: Teeth and Eating)

Roedd y Doctor yn hoff o fwyd o'r Ddaear achos roedd yn hoffi'r blaned yn gyffredinol. Yn arbennig, mwynheuodd y Doctor Jelly Babies, (TV: Robot, Doctor Who) seleri, (TV: Castrovalva) a sglodion pysgod gyda chwstard (TV: The Eleventh Hour) trwy ei lawer ymgorfforiadau.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Wici ar hap