FANDOM


TARDIS interior by TimeSoulEternity

Y pileri cwrel y TARDIS

Sylwedd organig y ffurfiodd y TARDIS oedd cwrel TARDIS. Tyfodd y pileri cwrel y TARDIS, nid wedi adeiladu. (TV: The Impossible Planet) Roedd ganddo'r Rhyfel Doctor, Nawfed Doctor a'r Degfed Doctor TARDIS gyda thu mewn cwrel. (TV: The Day of the Doctor, Rose, The Christmas Invasion)

Pan cyfunodd y TARDISau'r Bumed a Degfed Doctors, dateglodd y Bumed Doctor fod "cwrel" yn Desktop Theme y TARDIS. Enghraifft arall oedd "croen llewpard". (TV: Time Crash)

Yn y TARDIS y Seithfed Doctor, roedd olwg organig debyg yn yr ystafell gonsol drydyddol. (PRÔS: Nightshade)

Dechreuodd y cwrel TARDIS yn tyfu o gwmpas yr allosodwr macro-cinetig tonfform tribogorfforol wedyn cyfunwyd gyda'r TARDIS ar ôl hir amser. (TV: The Runaway Bride)

Cynnwysodd yr Archif Ddu darn o gwrel TARDIS. (TV: The Day of the Doctor)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Wici ar hap