FANDOM


Duke of Manhattan.jpg

Teitl oedd Dug o Manhattan, rhowd i un o'r pobl blaenllaw yn y ddinas o Efrog Newydd Newydd ar y blaned Daear Newydd. Roedd ganddo pŵer i greu cyfamodau cyfreithiol rwymol ar ran y senedd.

Bywgraffiad Golygu

Yn y blwyddyn 5,000,000,023, cyfarfuwyd y Degfed Doctor a Rose Tyler y Dug o Manhattan mewn ysbyty, cadwyd gan y Chwiorydd o Lawnder. Roedd y Dug yn dioddef gan Atchweliad Petriffold, clefyd sy'n troi'r dioddefwyr yn garreg. Oherwydd y datblygiad o feddyginiaeth gan y Chwiorydd, gallent ffeindio iachâd. Yn ôl y Doctor, roedd yr iachâd rhy gynnar gan fil o flynyddoedd. Arhosodd Frau Clovis gyda'r Dug yn ystod ei ymweld i'r ysbyty. Cyfarfyu'r Dug gyda'r Doctor i ddiolch iddo am fod ei 'swyn lwc dda'. (TV: New Earth)

Pan roedd y Doctor yn trapio yn y Draffordd o Efrog Newydd Newydd yn 5,000,000,053, gofynnodd y Doctor i siarad gyda'r Dug. Doedd y systemau o Efrog Newydd Newydd ddim yn caniatáu galwadau allan oherwydd y caead hollol y Draffordd, yn cynnwys galwadau i'r heddlu. (TV: Gridlock)

Ordinhadau Golygu

Crëwyd nifer o ordinhad gan y senedd ynglŷn â'r Dug:

  • Ni allasai'r cyhoedd yn 'syllu ar' y Dug heb ganiatâd ysgrifenedig o'r senedd.
  • Ni all rhywun yn cyhoeddi'r sylwadau'r Dug heb gliriad cynharach.
  • Nid y cyfeillgarwch mynegwyd y Dug ydy cyfamod cyfreithiol. (TV: New Earth)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Wici ar hap