FANDOM


Gridlock - New New York

Un o'r prif ddinasoedd o Ddaear Newydd ac ail-creadigaeth o Ddinas Efrog Newydd ar y Ddaear oedd Efrog Newydd Newydd. Roedd ganddi Ddug, heddlu, ac ysbyty rhedwyd gan y Chwiorydd o Lawnder. Roedd yr ysbyty dros yr afon o'r ddinas.

Roedd gan y Ddinas boblogaeth o leiaf deg miliwn. Sylwodd y Degfed Doctor yn galonneg y ddylai'r enw "Efrog Newydd Newydd Newydd Newydd Newydd Newydd Newydd Newydd Newydd Newydd Newydd Newydd Newydd Newydd Newydd Newydd", achos roedd y bymthegfed New York yn adeiledig. (TV: Gridlock)

Hanes Golygu

Ar ôl ei ddistrywio'r Ddaear gan yr ehangiad Sol, dechreuodd mudiad adfywiad, a symudodd y bodau dynol hiraethus i Ddaear Newydd. Roedd y Chwiorydd o Lawnder wedi tyfu clônau o ddynion gyda phob clefyd hysbys fel method o iach'au a chreu clefydon. Rhyddheuodd Lady Cassandra, yn y corff o Rose Tyler, llawr o'r clônau, pwy sy'n rhyddau'r eraill. Ymsododd y clônau ar yr ysbyty. Gwellodd y Degfed Doctor a Rose y clônau, yn torri y cwarantin. Roedden y Chwiorydd yn ataliedig a rhyddheyodd y corff o Rose gan Lady Cassandra. (TV: New Earth)

Pan grewydd y cyffur newydd 'Bliss', yn ystod cyfnod o gyffuriau hwyl anghyfreithlon, aeth y Ddinas Uchaf yn gaeth iddo. Datblygodd firws o'r cemegol a lladdodd pawb yn saeth munud. I ddiolegu'r boblogaeth y Ddinas Isaf, roedd yr alaeth M87 a'r Ddinas Isaf yn selio mewn cwarantin a pharhau cant blwyddyn. Yn y diwedd, diflannodd y firws ac yn y cyfamser, roedd y draffyrdd yn heigio â Macra. Bwydodd y Macra ar y mygdarthau cerbyd.

Yn y pen draw, ym mlwyddyn 5,000,000,053, ymwelodd y Degfed Doctor gyda Martha Jones, yn Pharmacytown. Gyda'r help o'r Face of Boe, arbedodd bywyd y boblogaeth o'r Ddinas Isaf, agorodd y draffyrdd a chaeodd y fferyllfeydd anghyfreithlon. Ailwladychwyd y Ddinas Uchaf a marwodd y Face of Boe.

Yn y cefn Golygu

  • Mae llawer o weithiau ffuglennol wedi defnyddio 'New New York'.

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Wici ar hap