FANDOM


Face the Raven
Clara in Face the Raven
Doctor: Deuddegfed Doctor
Cymdeithion: Clara

Gyda:

Rigsy
Gelyn: Quantum Shade, Ashildr, "They"
Gosodiad: Llundain, 21ain ganrif
Cynnyrch
Ysgrifennwyd gan: Sarah Dollard
Cyfarwyddwyd gan Justin Molotnikov
Cynhyrchwyd gan: Nikki Wilson
Golygydd sgript: David P Davis
Cyfartaledd gwylio: {{{cyfartaledd}}}
Cod Cynnyrch: 5.10
Dyddiad darllediad: 21 Tachwedd 2015
Fformat: 1 x 45 munud
Cronoleg
Storïau deledu Doctor Who
Stori blaenorol: Sleep No More
Stori canlynol: Heaven Sent
Y degfed episod y nawfed gyfres oedd Face the Raven, cynhyrchwyd gan BBC Cymru. A gwelwyd yr episod y dychweliad Rigsy ac Ashildr, ac hefyd y sgwrs gyntaf rhwng Ashildr a Clara ers The Girl Who Died.

Darluniwyd yr episod hon y farwolaeth o'r gymdeithes Clara Oswald.

Crynodeb Golygu

Mi wnaethon y Doctor, Clara a Rigsy eu trapio ar stryd aliwn yn Llundain, sydd wedi cuddio o'r gweddill y byd.

Mae Ashildr, y ferch gymysgryw ddifarw, yn gofalu am rhai'r greaduriaid y marwolaf yn y bydysawd. Ni fydd pawb yn dianc yn fyw. Rhaid un ohonynt yn wynebu'r gigfran.

Plot Golygu

I'w hychwanegu.

Cast Golygu

Cast di-glod Golygu

Cyfeiriadau Golygu

  • Ymwelodd y Doctor a Clara y "second most beautiful garden in all of time and space", ble arbedwyd y Doctor gan Clara o briodi "giant sentient plant thing".

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Wici ar hap