FANDOM


Ghost Machine
Ghost machine main img
Prif gymeriadau: Jack, Gwen, Tosh, Owen, Ianto
Gyda: Rhys
Gelyn: Ed Morgan
Gosodiad: Caerdydd, 2007
Prif griw
Ysgrifennwyd gan: Helen Raynor
Cyfarwyddwyd gan Colin Teague
Cynhyrchwyd gan: Richard Stokes
Manylion rhyddhau
Cyfres Cyfres 1
Dyddiad darllediad: 29 Hydref 2006
Sianel: BBC Three
Storïau teledu
Stori blaenorol: Day One
Stori canlynol: Cyberwoman
Y trydedd episôd y gyfres gyntaf o Torchwood oedd Ghost Machine. Wedyn cyffesu i Jack yn yr episôd blaenorol, fod hi ddim yn gwybod sut i saethu gwn, mae Jack yn addysgu Gwen yn yr episôd hon.

Crynodeb Golygu

Pan gafodd Gwen peth aliwn o ddyn ffoedig mewn hwdi, mae hi'n hunllefaidd gan gweledigaeth o fachgen infanc digwmni. Tra geisio ffeindio'r perchennog y dyfais, mae Owen yn gweld rhywbeth llawer mwy annifyr.

Plot Golygu

I'w hychwanegu.

Cast Golygu

Cyfeiriadau Golygu

Bwydydd a Diodydd Golygu

  • Mae Ianto yn dod â bwyd a choffi i'r tîm. Maen nhw'n bwyta eto yn ystod sesiwn brainstorming.
  • Mae Owen a Bernie yn yfed cwrw tra arhoson am y tîm maes.
  • Mae Owen yn yfed gwirod yn syth o'r botel.
  • Mae Owen yn ffeindio dêl yn y Sblot — pedair pasteiod am un punt.
  • Mae gen Bernie tun o ffa pob. Mae Owen yn meddwl fod hynny yn ddigri.

Jack Harkness Golygu

  • Dydy Jack ddim angen cysgu mwyach.

Caerdydd Golygu

Anifeiliaid Golygu

  • Mae Owen yn rhedeg trwy haid o gywion mewn gardd.

Cyfeiriadau Diwyllianol Golygu

  • Mae Owen yn chwarae'r gêm arcêd Sega Laser Ghost o 1989.
  • Mae'r "leggy newsreader" wedi ennill Strictly Come Dancing.
  • Mae "Feeling a Moment" gan Feeder yn chwarae pan gafodd Owen a Tosh diod ynghyd.

Amrywiol Golygu

Nodiadau Stori Golygu

Crysondeb Golygfeydd Golygu

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Wici ar hap