FANDOM


Lynda Moss
Lynda Moss
Rhywogaeth: Bod dynol
Lle tarddiad: Y Ddaear
Gwelwyd yn gyntaf: Bad Wolf
Ymddangosiadau: TV:The Parting of the Ways
Actor: Jo Joyner
Lynda Moss — ymuniaethwyd â Lynda gyda Y, i gyferbynnu â Linda gyda I — oedd un o'r cystadleuwyr Big Brother ar long yr Orsaf Gêm yn 200,100.

Bywgraffiad Golygu

Wedyn cyfarfod y Nawfed Doctor, dywedodd fo wrthi yr oedd hi'n "sweet" a gwahoddwyd hi cysylltu fo ar y TARDIS. Cytunodd Lynda a, gyda Jack Harkness, cychwynodd y tîm i arbed Rose Tyler o'i "marwolaeth" yn ystod The Weakest Link. Roedd Lynda yn fraw i mi weld Rose wedi chwalu. Wedi dianc eu arest, defyniodd y "pelydr chwalu" arni i brofi yr oedd y pelydr ffurff o belydr transmat. (TV: Bad Wolf)

Yn y frwydr yn erbyn y lynges enfawr Dalek, chwaraeodd Lynda y ran o gyd-drefnydd wrth ddefnyddio synwyryddion i leoli'r symudiadau'r Dalekau. Diweddodd hynny pan leolodd y Dalekau hi. Sicrheuodd y Doctor hi yr all yr ochr hon yr orsaf yn goroesi streiciau meteor. Dechreuodd y Dalekau torri trwy'r drws gyda tortsh. Doedd hynny ddim yn llwyddiannus. Cododd pum Dalek tu allan y ffenestr wyliadwriaeth. Fel y sgrechiodd hi, torrodd un o'r Dalekau yn chwilfriw. (TV: The Parting of the Ways)

Cofiwyd Lynda gan y Doctor fel un o'r pobl sydd wedi marw yn ei enw. (TV: Journey's End)

Personoliaeth Golygu

Roedd Lynda yn effro, hwyl a llawen iawn. Daeth yn ffrindiau gorau'n gyflym gyda'r Doctor, sydd wedi cyntuno i ganiatáu iddi teithio gyda fo. Roedd hi'n nerfus i wybod beth meddylodd y gwylwyr Big Brother ar y Ddaear, fel hi. Meddylodd y Doctor yr oedd hi'n hyfryd.

Roedd hi'n ffyddlon iawn, ac hyderodd hi'n y Doctor, ar waethaf nabod fo oriau yn unig. Hyderodd hi'r ffaith y fyddai'r Doctor yn cymryd hi gyda fo ar y TARDIS. (TV: Bad Wolf/The Parting of the Ways)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Wici ar hap