FANDOM


Olew ymdeimladol
Sentinent oil The Pilot.jpg
Rhywogaeth: Olew
Lle tarddiad: Anhysbys
Gwelwyd yn gyntaf: The Pilot
Ymddangosiadau: n/a
Actor: Stephanie Hyam

Nicholas Briggs (llais)

Roedd pwll olew ymdeimladol yn weddill gan long ofod yr oedd wedi glanio'n blaenorol ym Mryste. Gallodd yr olew yn watwar bodau eraill, goroesi taniad o gwn Dalek, targedu teithwyr a chanlyn nhw rhwng amser a gofod.

Tarodd Heather ar y pwll tu allan y Prifysgol St Luke's, yn nodi rhywbeth od gyda ei adlewyrchiad. Ceisiodd dangos y pwll i Bill Potts, ond hyd yn oed os gwyddai Bill yr oedd rhywbeth yn anghywir, methodd Bill yn gweld y cymesuredd ei adlewyrchiad.

Dywedodd Bill ei phrofiad wrth y Deuddegfed Doctor, ond cyn ei gallodd diwedd ei eglurhad, roedd y Doctor wedi dechrau rhedeg i'r safle. Darganfodd y Doctor ar unwaith y problem gyda'r adlewyrchiad. Nododd y Doctor eto y marciau llosg mewn patrwm cylchol o gwmpas y pwll, a honnodd yr oedd y marciau yn ddiflas, yn arwain Bill ymaith. Heb yn wybod iddynt, dechreuodd yr olew ymaith ei sbot. Yn hwyrach, gwelodd Bill yr olew yn ei ystafell ymolchi, yn y ffurff o Heather.

Rhedegodd Bill yn cyflym i'r prifysgol, ond roedd yr olew yna eto, ail-ddweud popeth yr oedd Bill yn dweud iddi. Rhedegodd Bill tu fewn y swyddfa'r Doctor, yn clo'r drws gyda chadair. Gallodd y pwll yn llifo o dan y drws ac ailymddangos fel Heather. Aeth y Doctor yn Bill yn y TARDIS a theithon i'r gromgell. Wedyn deall nid oedd y pwll eisiau'r gromgell, teithodd y Doctor - gyda Bill a Nardole - i Sydney, a chanlynodd yr olew.

Puddle at the planet.jpg

Mae'r olew yn canlyn Bill i blaned arall. (TV: The Pilot)

Roedd y Doctor eisiau deall y cyfyngiadau'r olew, teithiodd y Doctor 23 miliwn blwydd yn y dyfodol i blaned arall. Canlynodd yr olew tryw amser i'r blaned hon eto. Aeth y Doctor a Bill tu fewn y TARDIS a glaniodd ar ganol y Ryfel Dalek-Movellan i geisiau difodi'r olew gyda Dalek.

Heather let go of Bill.jpg

Mae'r pwll yn stopio canlyn Bill pan rhuddhwyd ei addewid. (TV: The Pilot)

Saethwyd yr olew gan Dalek ond mae hi'n goroesi yn hawdd, ail-ddweud yr arwyddair y Dalek ("exterminate"). Roedd y Doctor a Bill wedi trapio gan Dalek arall, ond dateglwyd yr oedd y Dalek y pwll dan gochl. Roedd yn eglur i Bill yr oedd yr olew yn canlyn hi achos ei addewid. Dywedodd Bill wrth y pwll i gadael hi fynd. Cytunodd y pwll ac arhosodd yn y rhyfel. (TV: The Pilot)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Wici ar hap