FANDOM


Pedwerydd Doctor
FourthDoctor
Prif aliasau Gweld y rhestr
Rhywogaeth Arglwydd Amser
Cysylltiadau UNIT
Lle geni Gallifrey
Gweledig yn gyntaf Planet of the Spiders
Ymddangosiadau Gweld y rhestr
Prif actor Tom Baker
Actorau llais arall Jon Culshaw

Pat Ruins

Fideos
No Doctor I'm the Doctor! - Doctor Who - Robot - BBC03:49

No Doctor I'm the Doctor! - Doctor Who - Robot - BBC


Gyda blys crwydro a chwilfrydedd tuag archwilio amser ac ofod wedi'i adnewyddu, dechreuodd y Pedwerydd Doctor ei fywyd newydd teithio trwy'r Cosmos gyda'i ffrindiau Sarah Jane Smith a Harry Sullivan. Wedyn arhosiad byr ar long y TARDIS, aeth Harry adref, a pharheuodd y Doctor a Sarah hyd ei alwad taer i Gallifrey gan yr Arglwyddi Amser. Oherwydd y gwaharddiad o rywogaethau bychan ar Gallifrey, doedd gan y Doctor dim dewis ond mynd â Sarah adref.

Wedyn brwydro gyda'r Meistr ar Gallifrey, cyfarfododd a theithiodd gyda Leela o'r Sevateem. Yn ystod ei deithio gyda Leela, ennillodd y Doctor cydymaith newydd - y ci robot, K9. Mynd yn ôl unwaith eto i Gallifrey i aros yr ymosodiad Vardan, penderfynon Leela a K9 i aros yna.

Yn canlyn y gorchmwn y Gwarchodwr Gwyn, dechreuodd y Doctor chwilio am yr Allwedd Amserol gyda Arglwyddes Amser Romana a K9 Math II. Pan ddiweddwyd yr ymchwil, aeth y tîm ar ffo o'r Gwarchodwr Du. Cyn bo hir, adfywiodd Romana yn gorff newydd a pharhodd hi teithio gyda'r Doctor a K9. Pan geision nhw ateb galwad o Gallifrey, aeth y triawd ar ddamwain i'r bydysawd llai o E-Space.

Yn ystod ei deithiau yn E-Space, ennillodd y Doctor cydymaith newydd Adric, athrylith mathemateg glaslanc. Arhoson Romana a K9 ar ôl yn E-Space tra'r Doctor ac Adric yn cychwyn am N-Space. Yna, cyfarfodon tywysoges Trakenite enwyd Nyssa, a bod dynol enwyd Tegan. Ynghyd, arhoson nhw yn llwyddiannus y dinistr y bydysawd gan y Meistr. Sut bynnag, bu marw y Doctor yn y proses.

Gyda rhybuddion o'r Watcher, endid o'r dyfodol agos y Doctor, allai'r Pedwerydd Doctor yn paratoi. Oherwydd y difrodi y rheolaethau'r telesgop radio Pharos gan y Meistr, cympodd y Doctor uchder mawr oddi ar y telesgop. Yn dioddef gan anafau mawrion, helpwyd y Doctor gan y Watcher yn ei foment olaf, sydd wedi'i cysylltu â fo. Ynghyd, adfywion nhw yn ei ymgorfforiad nesaf.

Bywgraffiad Golygu

Rhagarwyddo Golygu

Dywedwyd y Trydedd Doctor gan Sarah Jane Smith yr oedd hi yna yn ystod ei adfywiad. Yn ôl Sarah Jane, roedd y Pedwerydd Doctor yn "teeth and curls". (TV: The Five Doctors)

Ar ôl ei adfywiad Golygu

Digwyddiodd y marwolaeth y Trydedd Doctor deg blwydd wedyn y difrod ymbelydredd caled, achoswyd gan y ffau'r Great One, i'i gorff. (PRÔS: Love and War) Aeth y Doctor yn ôl i'r Ddaear i ddiwedd ei fywyd yn y cwmni o Sarah Jane a'r Brigadydd. Ni allai'r Doctor adfywio oherwydd difrod eithaf. Gyda'r cymorth K'anpo Rimpoche, adfywiodd y Doctor yn llwyddiannus. (TV: Planet of the Spiders)

Yn ei gorff newydd, roedd y Doctor yn ddryslyd, mwngialodd fo pethau ar hap o anturiau blaenorol, a roedd yn flinedig iawn. Symudwyd y Doctor i'r clafdy, dan y gofal y swyddog meddygol Harry Sullivan. Sut bynnag, llwyddodd y Doctor twyllo fo a gadael yn ei TARDIS. (TV: Robot)

Yn dianc y pendcadlys UNIT, mi wnaeth y Doctor yn ymweld Pesca, (SAIN: Doctor Who and the Pescatons) a phlaned gwladychwyd gan y cyrch Mordee, a chyfarfododd fo'r cyfrifriadur grymus y long wladfa, Xoanon. Atgyweiriodd fo'r cyfrifriadur ond argraffodd fo ei gof ei hun arno, yn gadael y cyfrifriadur gyda phersonoliaethau hollt. (TV: The Face of Evil)

Yn dychwelyd i UNIT gyda'i broblemau ymwybyddiaeth, gofynwyd y Doctor gan y Brigadydd i helpu gyda'r Think Tank a'u robot gwallgof, K1. Wedyn, dychwelodd i'r TARDIS gyda Sarah Jane a Harry, gadael cinio gwadd yn Buckingham Palace i deithio heb dweud rhywbeth wrth y Brigadydd. (TV: Robot)

Y Goleufa Nerva Golygu

Oherwydd yr ymyriant o'r rheolydd helmig gan Harry, glaniodd y TARDIS ar yr Orsaf Ofod Nerva. Yna, daeth yn glir yr oedd y ddynoliaeth wedi'i rhewi'n gryogenig i aros am y gwella'r Ddaear wedyn cyfnod o ffagliadau heulol. Sut bynnag, ar y Goleufa, defnyddiwyd y bodau dynol fel bwyd gan y Wirrn. Mi wnaeth y Frenhines Wirrn yn defnyddio'r Goleufa fel deorfa, a nifer larfâu wedi'i geni. Bu marw y Frenhines o drydanladdiad gan y auto-gard 500,000-folt y Goleufa. Dechreuon y larfâu i fwyta'r bodau dynol. Wrth lwc, twyllodd Noah (bod dynol wedi'i drawsnewidiedig yn Wirrn) y Wirrn eraill i'u lladd eu hunan. Aeth y Doctor, Sarah a Harry i'r Ddaear i repario'r transmat tra ddefrodd Vira, y meditech ar Nerva, y criw cyfan. (TV: The Ark in Space)

Ar y Ddaear, daeth y tîm TARDIS o hyd yr oedd y Sontaran Styre wedi bod yn abrofi ar fodau dynol i geisiau deall nhw cyn ymosodiad. Cyhuddwyd y Doctor o'r lofruddiaeth swyddog GalSec o criw, sydd wedi bod yn llithio i'r Ddaear ac yn lladd gan Styre. Wedyn dianc nhw, achubodd fo Sarah Jane o abfrawd. Gyda darn o'r system Nerva lladrad, smaliodd y Doctor yr oedd Styre wedi lladd fo.

Yn gwybod ni fyddai Sontaran erioed gwrthod ymladdfa hyd angau, aeth y Doctor yn ôl i frwydro Styre. Daeth Styre yn flinedig, ond rhodd hynny digon o amser i Harry i ddifrodi y long Styre. Wedyn y taniad y long Styre, bu marw fo. Argyhoeddwyd y Sontarans gan y Doctor i canslo eu ymosodiad. Gyda'r technoleg transmat, dechreuodd y tîm i ddychwelyd i Nerva i ffeindio'r TARDIS. (TV: The Sontaran Experiment)

Yn rhyng-gipio eu transmat, ymddangosodd yr Arglwydd Amser Valyes i'r Doctor a gorfodi fo i ymgymryd â thasg ar ran yr Arglwyddi Amser: rhwystro'r greadigaeth y Dalekau neu troi'r Dalekau llai ymosodol. Rhodd Valyes modrwy amserol i'r Doctor i dychwelyd i'r TARDIS. Pan gyrrhaeddodd y Doctor ar Skaro gyda Sarah a Harry, cipwyd fo mewn rhyfel rhwng y Kaledau a'r Thals. Roedd y Thals a Harry wedi'u dal gan y Kaledau. Wrth gael ei holi, cyfarfodd y Doctor y greawdwr y Dalekau, gwyddonydd gwallgof ond clyfar iawn, Davros. Roedd Davros eisiau mwtadu Kaledau mewn ffurff olaf a pherffaith. Ni allai'r Doctor aros y plan Davros, ond gallodd fo argyfoeddi Davros i greu creaduriaid gwell.

Gorfodwyd y Doctor i ddatgelu pob gorchfygiad y Dalekau yn y dyfodol i Davros. Roedd y Doctor eisiau deall y mesur gwir y gwallgofrwydd Davros. Gofynodd fo i Davros beth byddai'n wneud os caeth digon pŵer i ddiwedd pob bywyd yn y bydysawd. Arswydwyd y Doctor gan yr ateb. Yn osgoi, distriywiodd y Doctor pob cyfnod o'r gorchfydiadau dyfodol i cadw popeth yr un.

Gyda'r gallu i ddinistr pob Dalek ar Skaro, sylweddolodd y Doctor fod heb y Dalekau, ni fyddai cynghreiriau a chysylltiadau. Credodd fo hefyd ni fyddai'r hawl i ddinistr unrhyw rhywogaeth. Roedd y tîm wedi'i osgoi cyn trodd y Dalekau eu cefn ar Davros. (TV: Genesis of the Daleks)

Yn y diwedd, cyrhaeddodd y tîm yn y Goleufa Nerva. Sut bynnag, roedd eu cyrhaeddiad rhy gynnar yn y llinell amser, yn ystod ei chylchdro'r blaned Iau. Doedd y Doctor, Sarah a Harry ddim dewis ond aros am y TARDIS ar long Nerva. Tra aros am y TARDIS, ceisiodd y Doctor aros ymladd Cyberman ar y pobl Voga, planed euraidd. Roedd eisiau'r Cybermen distrywio'r prif adnodd yr arfau dynol yn y Rhyfeloedd Seiber (Cyber-Wars). Gallodd y Doctor trechu'r Cybermen ac atal nhw rhag distrywio Voga. O'r diwedd yn y TARDIS, galwyd y Doctor gan y Brigadydd trwy'r telegraff gofod-amser. (TV: Revenge of the Cybermen)

Yn Loch Ness, yn yr Alban, cyfarfododd y Doctor, Sarah a Harry gyda'r Brigadydd. Yna darganfodd y grŵp yr oedd hil aliwn enwyd y Zygonau yn cynllunio defnyddio Skarasen i ymosod Llundain. Defnyddiwyd bodau dynol lleol gan y Zygonau i trawsffurfio eu hunain, yn defnyddio'r bodau dynol fel cuddwisgoedd. Yn y diwedd, ffeindiodd y tîm y lleoliad eu llong ofod. Gallon nhw achub pawb o'r peiriannau 'body-print'. Wedyn, achosodd y Doctor y llong i hunanddinistrio.

Prysurodd y Doctor, Harry a Sarah i Lundain. Yna, defnyddiodd y Doctor trilanic activator rheoli'r symudiad y Skarasen. Mi wnaeth y Skarasen yn bwyta y peiriant a daeth yn ôl i Loch Ness. Achubwyd Llundain gan y Doctor. Sut bynnag, roedd y Skarasen yn gweledig gan y boblogaeth. Dychwelodd y Doctor i'r Alban i geal y TARDIS. Dewisodd Harry i gadael y TARDIS, ond parhodd y Doctor a Sarah teithio. (TV: Terror of the Zygon)

Cerdded mewn tragwyddoldeb Golygu

Cyrhaeddodd y Doctor a Sarah nesaf ar Zeta Minor, 30,000 blwydd yn y dyfodol. Cyhuddedig o ladd y criw o fwynwyr a cheisiodd cloddio'u planed i ffeindio tanwydd eiledol i gymryd lle eu haul yn marw, deallodd y Doctor fod y blaned y terfyn rhwng y bydysawd normal a'r bydysawd gwrthfater. Roedd yr arweinydd y criw, Prof. Sonerson wedi bod yn heintus gyda gwrthfater. Gyda ei bŵer newydd, gallodd Sonerson defnyddio'r gwrthfater i mymïo bodau bywiol. Triciodd y Doctor y "Dyn Gwrthfater" yn ei TARDIS, a ciciodd fo mewn pwll gwrthfater, yn rhyddau'r long gyrch ac yn gwella'r profesor i normal. (TV: Planet of Evil)

Yn ceisio dychwelyd i UNIT, cyrhaeddodd y Doctor yn y lle cywir ond yn y blwyddyn angywir, 1911. Yna, roedd y Doctor angen rhwystro'r Osiran, Sutekh, olaf rhag dianc o'i garchar, lleolwyd yn un o'r Pyramidiau Mawr, a distrywio'r bydysawd. Roedd y Doctor yn aflwyddiannus a theithodd Sutekh i'r blaned Mawrth. Sut bynnag, gallodd y Doctor oedi ei delegludiad i'r Ddaear i barhau 11,000 blwydd. Heneiddiodd Sutekh i'i farw. (TV: Pyramids of Mars)

Wedyn, glaniodd y TARDIS mewn tref a ymwelodd Sarah Jane yn blaenorol i ymchwilio am erthygl papur newydd. Sut bynnag, sylweddolodd y tîm yr oedd ffacsimili o'r tref, ar blaned arall, gyda phoblogaeth o androidau, rheoledig gan y Kraals. Death y blaned gartref y Kraals yn anghyfaneddol, yn arwain y Kraals i greu plan i dileu pob bywyd o'r Ddaear gyda firws, ac wedyn ailboblogi'r blaned gyda eu hil eu hunan. Wedyn, creuodd y Kraals copi android o Sarah Jane. Yn darganfod y gwirionedd, ffeindiodd ac achubodd y Doctor y wir Sarah Jane. Gyda'r help o UNIT a Harry Sullivan, roedd y Doctor yn gallu stopio'r aliwns ac achub y pobl y dref o'r Kraals. (TV: The Android Invasion)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Wici ar hap