FANDOM


Gallifrey time war

Gallifrey yn y Rhyfel Amser

Y Rhyfel Amser - a elwir hefyd y Rhyfel Amser Mawr Olaf - oedd y rhyfel rhwng yr Arglwyddi Amser a'r Dalekau gyda'r dynged o wirionedd yn y fantol. Diweddodd gyda dinistrio ymddangosol Gallifrey.

Er bod y rhyfel wedi para 400 blwyddyn mewn llinell amser unionlin, ymladdwyd dros lawer o gyfnod. (PRÔS: Engines of War)

Y Rhyfel Golygu

Y Dechrau Golygu

Crëwyd y Firws Dogma gan y Dalekau, a fyddai'n llygru DNA yr Arglywddi Amser a chael gwared ar bob un ohonynt yn y pen draw. Anfonwyd y Firws i Gallifrey drwy gyfundrefn o'r enw Free Time. (SAIN: Panacea, Ascension)

Haciodd y Dalekau y Matrics a defnyddiodd nhw i lifodd Gallifrey. Stopiwyd y dylifiad gan Romana II gyda'i ymgorffiad dyfodol. Maglodd y Dalekau mewn dolen amser i osgoi rhyfel amser. Anymwybodol o'r osgoad o rhyfel gyda'r Dalekau, anfonwyd Valyes i Skaro i gyfarfod y Bedwerydd Doctor. Rhodd y Doctor neges i osgoi creu y Dalekau. (SAIN: Ascension) Yn ystod y Rhyfel Mil Flwyddyn, roedd ganddo dair tasg :

  • Os yn bosib, osgoi creu y Dalekau
  • Fel arall, newid datblygiad y Dalekau a'u gwneud nhw'n fwy heddychlon
  • Ffeindio rhyw gwendid y Dalekau er mwyn eu hecsbloetio

Credodd y Doctor fod e'n arafu'r Dalekau gan mil flwyddyn. (TV: Genesis of the Daleks) Y cynnig hwn i osgoi'u creadigaeth oedd y rheswm o'u gelyniaeth tuag at yr Arglwyddi Amser. (WC: Captain Jack's Monster Files: Dalek, COMIG: Hunters of the Burning Stone, SAIN: The Dalek Conquests, Ascension) Roedd y Cylch Tragwyddol yn ei ystyried fel dechrau gwir y Rhyfel Amser. (PRÔS: Engines of War)

Dialodd y Dalekau ar yr Arglwyddi Amser am y plot i ddistrywio nhw a chreuodd dyblyg y Bumed Doctor i anfon i Gallifrey a lladd y Cyngor Uchel o Gallifrey. (TV: Resurrection of the Daleks, SAIN: The Dalek Conquests)

Golygwyd y Ddedf Omega yn y cynnif olaf y Dalekau i ymsod ar y Arglwyddi Amser. Roedd Davros eisiau defnyddio y Ddeddf Omega i helpu'r Dalekau trechu ennill y feistrolaeth ar amser fel Arglwyddi Amser. Twyllwyd Davros i chwythu'r haul o Skaro gan y Seithfed Doctor. (TV: Remembrance of the Daleks, SAIN: The Dalek Conquests)

Wedyn, aeth y Dalekau i rhyfel gyda'r Arglwyddi Amser. (SAIN: The Dalek Conquests)

Y Gwrthdaro Golygu

Yn y Rhyfel Amser, roedd biliynau o Dalekau (TV: The Day of the Doctor) a maesodd fflyd o ddeg miliwn soser hedegog. (TV: Dalek) Defnyddiodd yr Arglwyddi Amser miloedd o TARDISoedd Brwydr. (PRÔS: Peacemaker) Trwy gydol y rhyfel, ymfyddinodd yr Arglwyddi Amser pob erfyn gwaharddedig o'r Arfdy Omega yn erbyn y Dalekau, ac eithrio'r Foment. Wnaethon nhw ddim meiddio gwneud hi achos roedd gen y Foment gydwybod a gallodd barnu nhw. (TV: The Day of the Doctor)

Ymglymiad o'r Wythfed Doctor Golygu

Penderfynodd yr Wythfed Doctor mynd ynghlwm yn y rhyfel wedyn lladdwyd infanc dan 'ddwylo' Dalek. (PRÔS: Museum Peace) Gwrthodd y Doctor brwydro achos "good man" oedd o. (TV: The Night of the Doctor)

-To Be Continued-

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Wici ar hap