FANDOM


The Magician's Apprentice
12009687 898888410159315 7773676270233574202 n
Doctor: Deuddegfed Doctor
Cymdeithion: Clara

Gyda:

Kate, Missy
Gelyn: Davros, Dalekau

Colony Sarff

Gosodiad: Y Ddaear, Skaro
Cynnyrch
Ysgrifennwyd gan: Steven Moffat
Cyfarwyddwyd gan Hettie MacDonald
Cynhyrchwyd gan: Peter Bennett
Golygydd sgript: David P Davis
Cyfartaledd gwylio: 4.58 miliwn
Cod Cynnyrch: 5.1
Dyddiad darllediad: 19 Medi 2015
Fformat: 1 x 45 munud
Cronoleg
Storïau deledu Doctor Who
Stori blaenorol: The Doctor's Meditation
Stori canlynol: The Witch's Familiar
Episôd gyntaf y nawfed gyfres o Doctor Who oedd The Magician's Apprentice, a chynhyrchwyd gan BBC Cymru. Dychwelodd Kate Stewart, yn ogystal â Missy, ymgorfforiad ddiweddaraf y Meistr, bu - yn ôl pob golwg - farw gan y ferswin seiber-trawsffurfiwyd Alistair Gordon Lethbridge-Stewart, ar ddiwedd Death in Heaven.

Crynodeb Golygu

Ble mae'r Doctor? Pan mae'r awyr y Ddaear wedi'i rhewi gan rym arallfydol anhysbys, mae Clara angen ei ffrind. Ond ble mae'r Doctor, a beth mae'r Doctor yn cuddio ohoni?

Gyda dychweliad hen elynion, mae goroesiad yn ymddangos yn amhosib ar gyfer Doctor a Clara.

Plot Golygu

I'w hychwanegu

Cast Golygu

Mae'r teitlau 'Cymraeg' yn defnyddio.

Cast di-glod Golygu

Cyfeiriadau Golygu

Y Byd go iawn Golygu

 • Gall y Doctor chwarae'r gitâr, oherwydd y ffaith yr oedd Peter Capaldi mewn band yn ei ieuenctid.
 • Mae Clara yn dweud wrth y myfyrwyr Coal Hill i ddefnyddio'u ffoniau a mynd i'r Newyddion, gwefan a Thrydar, a defnyddio'r nod clwyd (hashtag) ThePlanesHaveStopped.

Y Doctor Golygu

 • Crewyd y term "dude" gan y Doctor.
 • Mae'r Doctor yn jocio am brynu tanc ar-lein ar gyfer ei bysgodyn - jôc am 'danc psygodyn'. Mae o'n dweud y byddai'n ddoniol iawn mewn rhai canrifoedd.
 • Mae'r Doctor yn torri'r bedwaredd wal gan canu math yr arwyddgan Doctor Who.
 • Yn ystod y gornest fwyell, mae Bors yn defnyddio bwyell go iawn, ond mae'r Doctor yn defnyddio ei gitâr electroneg.
 • Dysgodd y Doctor mathemateg i bobl yr Oesoedd Canol.
 • Mae'r Doctor yn dweud nid cenhinen ydy cleddyf mawr.
 • Rhoddodd y Doctor marbls i Bors, a meddyliodd yr oedd un ohonynt yn tagu fo.
 • Mae'r Doctor, gan feddwl o'r rhan weladwy o Skaro fel ysbyty, yn dweud fod "it's always the way with hospitals".
 • Dydy Davros ddim yn gwybod beth mae'r Dalekau eisiau gwneud gyda'r TARDIS, Missy a Clara. Mae o'n dweud wrth y Doctor fod o'n gwybod yn dda "what children are like".
 • Mae Davros yn cydsynio â'r wyneb newydd y Doctor achos mae'n debyg i'w un ef.

Nodiadau Stori Golygu

Crysondeb Golygfeydd Golygu

"If someone who knew the future pointed out a child to you and told you that that child would grow up totally evil, to be a ruthless dictator who would destroy millions of lives, could you then kill that child?" (TVGenesis of the Daleks)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Wici ar hap