FANDOM


The Woman Who Lived
Leandro
Doctor: Deuddegfed Doctor
Cymdeithion: Lady Me

Gyda:

Clara
Gelyn: Leandro
Gosodiad: Llundain, Lloegr, 1651
Cynnyrch
Ysgrifennwyd gan: Catherine Tregenna
Cyfarwyddwyd gan Ed Bazalgette
Cynhyrchwyd gan: Derek Ritchie
Golygydd sgript: David P Davis
Cyfartaledd gwylio: 4.34 miliwn
Cod Cynnyrch: 5.6
Dyddiad darllediad: 24 Hydref 2015
Fformat: 1 x 45 munud
Cronoleg
Storïau deledu Doctor Who
Stori blaenorol: The Girl Who Died
Stori canlynol: The Zygon Invasion
Y chweched episod o'r nawfed gyfres o Doctor Who oedd The Woman Who Lived, cynhyrchwyd gan BBC Cymru. Darluniodd y dychweliad o Ashildr, dan y enw o "Me", wedyn ei chyflwyniad yn yr episod blaenorol, The Girl Who Died. Archwiliodd yr episod hon yr ochrau dduaf o anfarwoldeb.

Tebyg i'r antur y Bedwerydd Doctor, The Deadly Assassin, does dim cydymaith swyddogol yn ystod y stori gyda'r Deuddegfed Doctor. Sut bynnag, annhebyg i'r The Deadly Assassin, mae'r cydymaith, Clara, ar adeg o'i theithiau.

Roedd gan y stori hon, tebyn i'r The Unquiet Dead, aliwns gyda bwriadau gelyniaethus sy'n celwydda wrth y Doctor a'i gynghreiriaid am eisiau noddfa heddychlon.

Roedd y stori hon hefyd y stori gyntaf, ers The Poison Sky yn 2008, i'w ysgrifennu gan ddynes.

Crynodeb Golygu

I'w hychwanegu.

Plot Golygu

I'w hychwanegu.

Cast Golygu

Cyfeiriadau Golygu

  • Mae'r Doctor yn cofio teithio gyda Jack Harkness, ac awgrymu y fydd "Lady Me" yn cyfarfod fo yn y dyfodol.
  • Defnyddir yr ymadrodd "Stand and Deliver" gan y lleidr pen ffordd yn yr episod hon. Ymadrodd defnyddwyd yn y byd go iawn oedd o.
  • Mae'r Doctor yn cymharu Lady Me i Zorro, cymeriad crëwyd gan ysgrifennydd go iawn Johnston McCully.
  • Mae'r Doctor yn cymharu Leandro i "Lenny the Lion", cymeriad crëwyd gan ysgrifennwyd go iawn Terry Hall.
  • Mae'r Doctor eisiau gwybod os mae Scotland Yard wedi'i greu eto. Yn y byd go iawn, crëwyd ym 1829.

Nodiadau Stori Golygu

Crysondeb Golygfeydd Golygu

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Wici ar hap