FANDOM


Tim Lunn
Tim Lunn closer
Rhywogaeth: Bod dynol
Lle tarddiad: Y Ddaear
Gwelwyd yn gyntaf: Under the Lake
Ymddangosiadau: (TV: Before the Flood)
Actor: Zaqi Ismail
Cyfieithydd iaith arwyddion ar gyfer Cass oedd Tim Lunn. Gweithiodd ar long y Drum, gorsaf gloddio danddŵr yn yr Albaen, 2119.

Pan laddwyd ei brif swyddog Jonathan Moran a thransffurfwyd yn ysbryd gan Albar Prentis, cymerodd Richard Pritchard dan ei ofal, yn erbyn y statws Cass. Serch hynny, cymerodd hi'r criw i'r cawell Faraday, ble fydden nhw'n ddiogel yn erbyn yr ysbrydion. Pan gyrrhaeddodd y Deuddegfed Doctor, creuodd plan i trapio'r ysbrydion yr oedd yn cynnwys defnyddio Lunn i arwain yr ysbrydion tu mewn y cawell Faraday. Paratodd yr ysbrydion i farw Lunn, ond yn y diwedd, gollyngon eu arfau.

Pan benderfynnodd y Doctor teithio yn ôl mewn amser cyn y llif i ddatrys y dirgelwch yr ysbrydion, daeth Lunn, Cass a Clara Oswald wedi'u dal. Aethon nhw'n i'r ystafell cinio, lle gaethon nhw cip ar ffurf ysbryd y Doctor. (TV: Under the Lake) Yn hwyrach, byddai'r criw yn holi yr oedd y ysbryd hologram, creuwyd gan y sbectol haul sonig y Doctor. (TV: Before the Flood)

Wedyn rhyddwyd yr ysbrydion eraill o'r cawell Faraday gan y Doctor ysbrydol, enciliodd y tri ohonynt i'r cawell. Sut bynnag, wedi cymerodd yr ysbryd o O'Donnell y ffôn Clara, anfonwyd Lunn gan Clara allan i chwilio amdano. Trapwyd fo gan yr ysbrydion ond, yn hwyrach, roedd o'n rhydd i symud eto.

Wedyn y diwedd y bygythiad, roedd Lunn, Cass a Bennett yr goroeswyr unig o'r personél yr orsaf. Pan oedd Bennet yn edifar am byth ddweud i O'Donnell am ei gariad, dywedodd fo i Lunn i gyfieithu ei gariad ei hunan i Cass. Roedd Cass yn syfrdan gyda'r gyffes Lunn a cusanodd fo'n angerddol. (TV: Before the Flood)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Wici ar hap