FANDOM


Planed preswyliedig gan y Veganau, hil o Satyriaid, oedd Vega. Roedd y Veganau yn enwog fel hil ymarferol o gloddwyr. Aelod o'r Ffederasiwn Galaethol oedd Vega hefyd. (TV: The Monster of Peladon)

Roedd y blaned wedi cynhyrchu mwy peirianwyr mwngloddiol a pot-holders na bron bob planed arall yn yr alaeth. (PRÔS: Fear of the Dark)

Roedd y stormydd pelydr-x yn braidd yn enwog. Defnyddiwyd y stormydd gan y Capten fel rheg: "By all the x-ray storms of Vega!" (TV: The Pirate Planet)

Llifwyd y rhagorsafoedd ar Vega gan y Skeletoids. (COMIG: Kane's Story)