FANDOM


Alltudiodd ymgorfforiad y Doctor mewn bydysawd eiledol gan y Arglwyddi Amser o'r bydysawd hynny pan roedd fo mewn ei ail gorff. Alltudiodd yn y 1990au hwyr, a ddim y 1970au - fel yn y prif fydysawd. Achos hynny, doedd y Doctor ddim yn bresennol i helpu UNIT yn erbyn y bygythion aliwn.

Gallodd siarad Mandarin, Cantoneg, Manshw, Mongoleg a Hokkien.

I'r Tsieineaid, nabodwyd fel Hw (y Teigr, achos ei ddewrder), Hw (y Llwynog, achos ei gyfrwystra) a Xue ("Doctor" neu "fo sy'n gofalu am y cleifion). Roedd Xue ei ffefryn personol. (SAIN: Sympathy for the Devil)

Hanes Golygu

Wedyn ei treial gan y Arglwyddi Amser, anfonwyd y Doctor i Hong Kong ar y 30 Gorffennaf 1997.

Unwaith gadael y TARDIS, cyfarfododd Marcus ac Adam. Canlynodd nhw i The Little England, tafarn cadawyd gan Alistair Gordon Lethbridge-Stewart. Cydnabododd y Brigadydd ac argyhoeddodd fo yr oedd yr un person pwy sy'n brwydr Yetis yn y London Underground.

Yn ystod eu sgwrs, hedfanodd awyren Tsieinaidd gyda chameleon circuit trostynt a chwympodd ar fynydd gyfagos. Aeth y Doctor ac y Brigadydd i'r safle cwympiad i helpu'r peilot gadael y malurion a gwella. Cyrhaeddodd UNIT a daeth y peilot â'r mynachlog gyfagos. Yna, clywedodd y Doctor fod Ling wedi gweld dyn sy'n newid ei ymddangosiad. Deallodd y Doctor ar unwaith yr oedd y Meistr ar yr awyren.

Yn y mynachlog, gollyngodd y Meistr parasit aliwn yr oedd wedi trapio yna. Daeth y Doctor delerau â'r Meistr. Cytunodd y Meistr rhoi pen ei plan os daeth y Doctor ei TARDIS iddo. Dywedodd y Doctor wrtho yr oedd The Little England ei TARDIS. Ceisiodd y Meistr cymryd ei TARDIS a rhyddau'r parasit. Aeth y Doctor a'r Brigadydd yn y TARDIS i Mongolia. Yna, gosododd y Doctor y parasit mewn safle test eiliad cyn taniad niwclear.

Yn lle dychwelyd i Hong Kong, penderfynodd y Doctor ac Alistair i deithio trwy amser ac ofod. (SAIN: Sympathy for the Devil)

Yn hwyrach, teithiodd i Skaro. Yna, helpodd Gillen a'r Thals eraill rhoi pen ar blan y Dalekau. Crëodd fo niwtralydd a newidodd un Dalek i feddwl yr oedd yn Davros. Crëodd hynny anghytundeb rhwng y Dalekau. Yn y diwedd, gyda'r help o Davros, y Dalekau a'r Thals, stopiodd fo y Quatch. (SAIN: Masters of War)

Y Rhyfel Golygu

Ar ôl rhai teithiau yn y TARDIS, brwydodd y Doctor mewn rhyfel enfawr gyda'r help y Meistr, yn erbyn rhyw gelyn arall. (SAIN: The Very Dark Thing, The Emporium at the End) Tua therfyn y rhyfel, darganfododd y Meistr arf sydd gallu distrywio'r gelyn ar draul y distryw'r bydysawd. Gyda'r gobaith nid allodd y Meistr yn defnyddio'r arf heb fo, ffodd y Doctor rhag y rhyfel. (SAIN: The Emporium at the End)

Wedyn y rhyfel, dewisodd fo'r teitl "Brenhin y Bydysawd", er mawr dicter nifer bobl a rhywogaethau. (SAIN: The Library in the Body)

Yn Cyfarfod Bernice Summerfield Golygu

Roedd y diwedd y rhyfel wedi cychwyn y cwymp cynnar y bydysawd. Teithiodd y Doctor i'r prif fydysawd i ffeindio Bernice Summerfield, yn gobeithio yr allodd defnyddio ei llofnod artron unigriw i angori'i hunan tu fewn ei bydysawd. Sut bynnag, daethpwyd hi â'r bydysawd arall. Methu dychwelyd, teithiodd Bernice gyda'r Doctor i'r Llyfrgell i ffeindio atebion a gwybodaeth. Roedd y Doctor eisiau diogelu'r Llyfrgell rhag y Kareem, ond sylweddodd yn gyflym yr oedd y Llyfrgell parasit yn wir. (SAIN: The Library in the Body)

Serch oedd y Doctor yn protestio yr oedd Planet X yn ddiflas, llwyddodd Bernice i perswadio y Doctor i ymweld. Arestiwyd y Doctor wrth gyrraedd oherwydd ei natur rhy ddiddorol. Darganfododd a rheolwyd y boblogaeth y blaned. Roedd pobl diddorol yn diflannu. Meddylais y lywodraeth y blaned yr oedd "diddorol" yn rhy beryglus mewn bydysawd cas iawn. Osgodd y Doctor a gwahoddwyd i barti hunanleiddiol gan Ego. Yna, arestiwyd fo eto. Mewn cyfwynebiad olaf gyda Phrif Weinidog 470, datgelodd fo y gwirionedd am ei theyrnasiad i'r blaned. (SAIN: Planet X)

Ymwelon y ddau ohonynt Tramatz i stopio ymosodiad gerllaw. Sut bynnag, roedd y boblogaeth- ac y Doctor- yn mesmeru gan yr afonydd gerddorol ac ungyrn. Gallodd y Doctor yn osgoi yr afon a lleoli arf o'r Rhyfel. Roedd y arf yn camu'r realiti ar y blaned. Serch hynny, nid all rhywun yn clywed y rhybuddion yr ymosodiad. Analluogwyd y arf a stopiwyd yr ymosodiad. Gwnaeth y Doctor yn siŵr ni fydd rhyfel newydd yn dechrau. (SAIN: The Very Dark Thing)

Nesaf, derbynwyd arwydd cyfyngder gan y TARDIS o'r diwedd y bydysawd gan yr Uchel Fam i fynd â hi i'r Emporiwm. Cyfarfododd fo'r Rheolwr, y Meistr mewn cuddwisg, ac adnabododd y Doctor fo'n dda. Wedyn ceisio ymchwilio'r swyddfeydd y Meistr, danfodwyd y Doctor tu allan yr Emporiwm. Yn hwyrach, ceisiodd fo gwerthu ei gofion i helpu pobl dianc y diwedd y bydysawd. Sut bynnag, dysgodd y Doctor yr oedd wedi'n barod gwerthu nhw i estyn y bywyd y bydysawd. Gyda'r datguddiad hwn a'r adnabyddiaeth isymwybodol y Meistr, deallodd fo nid oedd y portal y Meistr ddim mynedfa i'r prif fydysawd. I'r gwrthwyneb, roedd pob person, sy'n cerdded trwy'r portal, wedi atomeiddio. Yn y diwedd, taflwyd y Meistr tu mewn y portal ac atomeiddiwyd. Heb ffordd i anfon Benny yn gartref, parhodd y Doctor a Benny yn y TARDIS i geisio ffeindio ffordd arall i achub y bydysawd ar farw. (SAIN: The Emporium at the End)

Bydysodau Eraill Golygu

Mewn bydysawd arall, arhosodd y Doctor yn Hong Kong yn ystod yr ymosod y Meistr. Teithiodd y Chweched Doctor ac Evelyn Smythe yn "i'r ochr" trwy amser ac helpodd y Doctor atal "dyn annifyr" rhag heintio'r Cenhedloedd Unedig gyda codau Krynoid. Helpodd y Doctor alltudiedig i ripario TARDIS y Chweched Doctor gan rhoi ei rheolydd dimensiynol o'i TARDIS. (SAIN: The 100 Days of the Doctor)

Ymddangosiad Golygu

Roedd gan y Doctor hwn wallt llwyd eithaf hir.

Yn gyntaf, gwisgodd y dillad ei ymgorffordiad blaenorol. (SAIN: Sympathy for the Devil)

Pan deithiodd fo i Skaro, gwisgodd crys 'ruffled', siwt tywyll a mantell. (SAIN: Master of War)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Wici ar hap