FANDOM


Zygon

Ceffyl-Zygon o The Day of the Doctor

Hil o ddynolion metamorffaidd oedd y Zygonau neu Zygons. Roedd yn hanu o'r blaned Zygor ond triodd yn aml ymfudo oddi.

Bioleg Golygu

Roedd Zygonau dynolion gyda phennau conaidd. Roedd eu pennau, breichiau a thorsoau'n gorchuddio â sycars. Roedd gwaed y Zygonau yn goch tywyll a siaradodd mewn sibrwd cras. Roedd yn gryfach na bodau dynol a bywodd hirach, am ganrifoedd. (TV: Terror of the Zygons)

Roedd ganddo aroglau haearn a daearol a'r gallu pigo gyda cholion gwenwynig ar eu chledrau dwylo. Gyda'r colion gwenwynig, gallodd Zygonau taro, anafu a lladd. (PRÔS: Sting of the Zygons, PRÔS: Doctor Who and the Loch Ness Monster) Roedd ganddo codenni gwenwyn yn eu thafodau. (TV: The Day of the Doctor)

Enwyd Zygonau infanc cywion a roedd yn llysnafeddog a welwi. Roedd cywion yn fud ond llawer cyflymach nag oedolion. (PRÔS: Sting of the Zygon)

Roedd Zygonau yn ddeuryw a gallodd cenhedlu yn ddi-ryw. Roedd rhaid Zygon yn diffrwytho os roedd eisiau dod yn beiriannydd rhyfelgar. Roedd "peiriannydd rhyfelgar" y rheng mawrach i'w dod. (PRÔS: The Bodysnatchers)

Technoleg Golygu

Roedd technoloeg Zygon yn rhannol bioleg gyda golwg organig. Creuodd creaduriaid gwell seibynetig mawr, y Skarasan. Roedd angen y hylif lactig o'r Skarasan i ddal yn fyw. (TV: Terror of the Zygons) Defnyddiodd llongau organig hefyd. (PRÔS: Alien Bodies)

Defyniodd Zygonaus 'olion-corff' (body-prints) i aros mewn fform dynol. Gyda'r olion-corff, gallodd y Zygonau cymryd y golwg o'r sbesimen, defnyddio ei gofion a siarad gyda'i llais. Roedd rhaid Zygonau adnewyddu'r ôl-corff pob dwy awr. (TV: Terror of the Zygons) Weithiau, gallodd Zygonau aros mewn fform dynol heb yr olion-corff. (TV: The Day of the Doctor)

Gallodd Zygonau y fformau o anifeiliau hefyd, fel cŵn, gwartheg a cheffylau. (PRÔS: Sting of the Zygons) Os lladdwyd Zygon tra dan gochl, byddai'r Zygon yn aros mewn fform olaf. (SAIN: Death in Blackpool)

Diwylliant Golygu

Rhannwyd Zygonau yn glaniau, pob clan gyda diwylliant o'i hun. (SAIN: The Zygon Who Fell to Earth)

Mesurodd Zygonau pellter yn remars. (TV: Terror of the Zygons, PRÔS: Sting of the Zygons) Roedd yn hoff yn amlwg o emau bwrdd. (PRÔS: The Bodysnatchers)

Ymddangosiadau Golygu

Hanes Golygu

Coll o Zygor Golygu

Rhywrai fod y blaned Zygor yn wrieddiol mewn rhyfel gyda'r Xaranti. Yn ystod y rhyfel, dinistriwyd y byd cartref Zygon, Zygor, a'r bydoedd cartref y Xaranti. (PRÔS: The Bodysnatchers) Diancodd ffoaduriaid mewn llong noddfa a chysylltodd â'r Ddaear. (TV: Terror of the Zygons) Rhywrai fod Zygor yn llosg yn ystod y dyddiau cyntaf o'r Rhyfel Amser Mawr Olaf. (TV: The Day of the Doctor)

2ail Ganrif Golygu

Ym 102 O.C., cysylltodd y Zygonau y Cynghrair yng Nghôr y Cewri. Daeth y Zygonau yna i helpu carcharu'r Unarddegfed Doctor yn y Pandorica. Credodd y Zygonau fod rhaid nhw "achub" y bydysawd. (TV: The Pandorica Opens)

Cyn y 12fed Ganrif Golygu

Rhyw tro cyn y 12fed ganrif, difrodwyd llong Zygon a glaniodd yn yr Albaen. Roedd ganddo Skarasen infanc, â pha un nhw gallu cael hylif lactig i ddal yn fyw. (TV: Terror of the Zygons)

16ed Ganrif Golygu

Yn 1562, ymchwiliodd y Degfed Doctor grŵp o Zygon ar y Ddaear. Personolodd un o'r Zygonau Elisabeth I. Lladdodd Elisabeth y personolwr, cuddiodd y Zygonau mewn ciwbiau stasis ac arosodd am Ddaear fwy ddatblygedig i orchfygu. (TV: The Day of the Doctor)

19fed Ganrif Golygu

Ar ddiwedd yr 19fed ganrif, daeth Zygon aelod o sioe pethau hunod a phersonolodd Brehines Victoria. (SAIN: The Barnacled Baby)

Roedd llong Zygon wedi'ch dal o dan y Savoy Hotel. Yn ystod y seremoni agoriad ym 1890, roedd hanner y staff yn Zygonau ond rhodd yr Unarddegfed Doctor, Amy Pond a Rory Williams pen arno. (TV: The Power of Three)

Cyfarfu'r Wythfed Doctor, Sam Jones a George Litefoot grŵp o Zygonau yn Llundain, 1894. (PRÔS: The Bodysnatchers)

20fed Ganrif Golygu

Cyrraeddodd llong arall o Zygor ar y Ddaear ym 1909 gyda dau Skarasen. Gadawodd y Zygonau oherwydd llwgfa a'r Degfed Doctor. (PRÔS: Sting of the Zygons)

Ar ddiwedd y 20fed ganrif, rhodd y Bedwerydd Doctor grŵp o Zygonau yn Devil's Punchbowl, yn y Albaen. Roedd y grŵp eisiau newid yr atmosffer y Ddaear. (TV: Terror of the Zygons)

Yn 1981, deliodd UNIT â'r grŵp o Zygonau sy'n goroesi cais ymosodiad blaenorol. (PRÔS: The King of Terror)

Yn 1984, cyfarfu'r Wythfed Doctor a Lucie Miller Zygon yn y fform o'r fodryb Lucie, Patricia Ryder. (SAIN: The Zygon Who Fell to Earth)

Yn Rhagfyr 1985, glaniodd Zygon yn Antarctica, yn agos i orsaf arctig UNIT, Skywatch-7. Lladdwyd niferus pobl ond gallodd goroeswyr yn dreifio nhw o dan y dŵr arctig. Yna, bu farw y Zygonau. (COMIG: Skywatch-7)

Tua 1999, rhwystrwyd Zygonau rhag llifo'r byd gan cynghorwr milwrol UNIT, Guy Dean. (SAIN: Homeland)

21fed Ganrif Golygu

Yn 2008, cyfaru'r Wythfed Doctor a Lucie Miller yr un Zygon sydd wedi personoli Patricia Ryder. (SAIN: Death in Blackpool)

Ar ddechrau'r 21fed ganrif, deffrodd y Zygonau o 1562 a sleifiodd i mewn i'r Archifau Ddu o UNIT. Collod y Zygonau eu chofion oherwydd y 10fed a 11fed Doctorau. Ysgrifennwyd cytundeb rhwng y Zygonau a'r bodau dynol. (TV: The Day of the Doctor)

28fed Ganrif Golygu

Yn 2765, triodd Zygonau doddi'r capan rhew o'r Ddaear ond curwyd nhw gan y "Vigilante laser defence satelites" o INITEC. (PRÔS: Original Sin)

36ed Ganrif Golygu

Tra'r ddechrau y 36ed ganrif, sleifiodd grŵp o Zygonau i mewn i New Eden, ar Ganta 4. (SAIN: Absolution)

Digwyddiadau heb dyddiad Golygu

Ar Shontaa, ymladdodd arglwyddi rhyfel Zygon Anktra a Kestral gyda niferus cyrff llu. Rhodd terfyn ar ornest pan rhyddhaodd y creadiriaid llu gan y Bedwerydd Doctor a Leela. (COMIG: Rest and Re-Creation)

Gyda'r pŵer o'r blaned Siralos, cludodd y Meistr rhai Zygonau (a chreadiriaid arall) i'r TARDIS y Doctor i stopio'r Graak o achub yr ymgorfforiadau'r Doctor. (GÊM: Destiny of the Doctor)

Roedd ganddi'r Ymerodres Ddwyfol rhai Zygonau ar orchymyn. (PRÔS: Genocide)

Gwylltwyd rhai Zygonau gan River Song, pwy sy'n cyfarch nhw gyda "What's up, suckers?" (GÊM: The Eternity Clock)

Cyfeiriadau Golygu

Mewn aduniad gyda'r Bumed Doctor, cofiodd y Brigadydd Zygonau o blith angenfilod eraill. (TV: Mawdryn Undead)

Defnyddiwyd y Saithfed Doctor y digwyddiad yn Loch Ness fel enghraifft o ddylifiadau aliwn y gofiodd neu rhesymoliodd yr hil ddynol. (TV: Remembrance of the Daleks)

Pan teimlodd y Saithfed Doctor di-hwyl, crëeodd modelau Zygonau o glai. (PRÔS: Human Nature)

Ad blocker interference detected!


Wikia is a free-to-use site that makes money from advertising. We have a modified experience for viewers using ad blockers

Wikia is not accessible if you’ve made further modifications. Remove the custom ad blocker rule(s) and the page will load as expected.

Also on FANDOM

Wici ar hap